Animační programy

>

Animační programy vycházejí svým zaměřením z tematických celků v naší Expozici času ( vesmír, kalendáře, sluneční hodiny, čas a společnost ). Zábava a poučení je základní idea našich animačních programů.
Každý program trvá 45  minut a lze jej přizpůsobit vašim potřebám. Pro objednání nás kontaktujte.

 

+420 587 571 243 expozice@mkzsternberk.cz

Nabídka jednotlivých programů

Čas je relativní


Kapacita: 30 OSOB Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Vstupné: 45,- Kč

Cílem programu je přiblížit žákům relativitu času a představit Expozici času.

 1. Prohlídka Expozice času + přednáška o tom co to vlastně čas je, jak ho můžeme uchopit. Čas, jako střídání ročních dob, čas v životě člověka, čas a proměny Země v čase.
 2. "JÁ NEMÁM ČAS" Kolik má člověk času, můžeme čas vlastnit…?
  Proč se tohle spojení tak často používá. ČAS NEMÁME, ČAS SI DĚLÁME - na to, co je pro nás důležité.
 3. Hra - Čas je relativní
  - Jak vnímám čas - bez hodin
  - práce ve dvojicích a vzájemné představení partnera z dvojice a dodržení časového úseku - bez hodin - vlastní vnímání času v různých situacích.

Program je zaměřený na zamyšlení se, s důrazem uvědomění si cennosti času a zároveň zjištění toho, že každý sám rozhoduje, čemu či komu čas bude věnovat.
Poukazuje na to, jak čas je relativní.
Posílení vztahů ve třídě. "Trávíme spolu hodně času, ceňme si sebe navzájem. Na každém si můžeme najít to dobré a zároveň respektovat i to, co nám třeba blízké není"

Délka programu je 45 minut.

Výlet do vesmíru


Kapacita: 30 OSOB Cílová skupina: 3. - 9. TŘÍDA ZŠ Vstupné: 45,- Kč

Cílem programu je ukázat žákům zábavnou a názornou formou fungování vesmíru.

Program je vždy přizpůsoben věku dětí a se zvyšujícím věkem zabíhá do větších detailů.

 1. Prohlídka Expozice času, sál VESMÍR je hlavním stanovištěm
 2. HRA SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Děti se stanou planetami a vyzkouší si doslova na vlastní kůži fungování naší galaxie.
 3. Hvězdy - 12 souhvězdí, 12 měsíců, MĚSÍC - měsíční cyklus
  - kruh který vytvoříme podle měsíců narození jednotlivých účastníků
  - beseda v kruhu o jednotlivých měsících a o síle MĚSÍCE a jeho fázích

Délka programu je 45 minut.

Navštivte Expozici času virtuálně...


a prohlédněte si prostory ve kterých se odehrávají animační programy.


Více fotografií

© Expozice Času | Vyvinuto a provozováno s ondrejfirla.eu