Animační programy

>

Animační programy vycházejí svým zaměřením z tematických celků v naší Expozici času ( vesmír, kalendáře, sluneční hodiny, čas a společnost ). Zábava a poučení je základní idea našich animačních programů.
Každý program trvá 45  minut a lze jej přizpůsobit vašim potřebám. Pro objednání nás kontaktujte.

 

+420 587 571 243 expozice@mkzsternberk.cz

Nabídka jednotlivých programů

Měření času dříve a dnes


Kapacita: 30 osob Cílová skupina: 2. - 5. třída Vstupné: 45,- Kč

Cílem programu je seznámit žáky s různými způsoby a principy měření času a procvičit s nimi základní časové jednotky a poznávání hodin.

 1. Aktivizační hra „Popletené hodiny“ (karty ciferníků s náhodnými časy, vytváření řad posloupně od nejnižší po nejvyšší časovou hodnotu).
 2. Řízená diskuze na téma proč potřebujeme měřit čas a jaké známe základní časové jednotky. Zábavná aktivita s obrázkovými kartami.
 3. Seznámení se způsoby měření času v dávných dobách a s principem měření času u různých druhů hodin (sluneční hodiny, svíčkové hodiny, přesýpací hodiny, vodní hodiny, kyvadlové hodiny). Prohlídka exponátů nejstarších hodin.
 4. Prohlídka sálu HODINÁŘSKÁ DÍLA - přiblížení práce hodináře.
 5. Pracovní list – procvičení získaných informací, výtvarné činnosti.

Délka programu je 45 minut.

Poznáváme čas se skřítkem Ciferníčkem


Kapacita: 30 osob Cílová skupina: MŠ, 1. třída ZŠ Vstupné: 30 Kč

Nejmladší děti si procvičí základní časové jednotky (den, noc, ráno, poledne, večer, týden, měsíc, rok) v návaznosti na činnosti, které v daném časovém úseku vykonávají.

 1. Rozhovor se skřítkem Ciferníčkem a jeho kamarádkou Minutkou na téma čas.
 2. Prohlídka hodinářské dílny, poslech příběhu "Hodiny s kukačkou."
 3. Pohybová a poznávací hra "Roční období."
 4. Výtvarné aktivity, vyplňování pracovních listů.

 

Délka programu je 20 - 25 minut.

Vesmírníček


Kapacita: 30 osob Cílová skupina: MŠ, 1. - 2.třída Vstupné: 30,- Kč

Cílem programu je zábavnou formou seznámit nejmenší děti se základy fungování vesmíru.  

 1. Aktivizační hra Co je to vesmír, děti si budou v kruhu podávat hvězdičku spadlou z oblohy a plnit zadané úkoly.
 2. Poslech pohádky O prázdnotě a vesmírném semínku k navození atmosféry před vstupem do sálu VESMÍR.
 3. Prohlídka sálu VESMÍR, povídání o tom, co vidíme ze země na obloze ve dne a co v noci, k čemu potřebujeme dalekohled.
 4. Pohybová aktivita Hvězdný prach.
 5. Práce s pracovními listy - přiřazování obrázků s vesmírnou tématikou, výtvarné činnosti.

 

Délka programu je 20 - 25 minut.

Výlet do vesmíru II.


Kapacita: 30 osob Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Vstupné: 45,- Kč

Cílem programu je ukázat žákům zábavnou a názornou formou fungování vesmíru.

 1. Úvod: Co je to vesmír, z čeho se skládá – řízená diskuze.
 2. Prohlídka sálu VESMÍR s výkladem – Velký třesk, galaxie, sluneční soustava, objevování vesmíru, základy kosmonautiky, 1. člověk ve vesmíru.
 3. Hra „Vezmu si s sebou do vesmíru“ – zamyšlení se nad tím, co bychom potřebovali při výletu do kosmu.
 4. Práce s pracovními listy, ověření získaných informací.

Délka programu je 45 minut.

Čas je relativní


Kapacita: 30 OSOB Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Vstupné: 45,- Kč

Cílem programu je přiblížit žákům pojem čas, zamyslet se nad jeho relativitou a představit Expozici času.

 1. Úvaha nad tím, co to vlastně čas je, jestli ho můžeme uchopit a proč potřebujeme měřit čas.
 2. Co znamená, když říkáme, že „Čas je relativní?“ Kdy nám běží čas pomalu a kdy rychle? Plánování času – uvědomění si nastavení priorit, běh času v životě člověka. Řízená diskuze.
 3. Aktivizační hra „Jak jde čas“ (karty různých druhů hodin s náhodnými časy, vytváření řad posloupně od nejnižší po nejvyšší časovou hodnotu).
 4. Jak se měřil čas dříve, seznámení s principem měření různých druhů hodin (sluneční hodiny, svíčkové hodiny, přesýpací hodiny, vodní hodiny, kyvadlové hodiny). Prohlídka exponátů nejstarších hodin.
 5. Práce ve skupině – aktivita „Kdo hledá, najde“. Vyhledávání informací v prostorách Expozice času podle zadaných úkolů.


Délka programu je 45 minut.

Výlet do vesmíru I.


Kapacita: 30 OSOB Cílová skupina: 3. - 5. TŘÍDA ZŠ Vstupné: 45,- Kč

Cílem programu je ukázat žákům zábavnou a názornou formou fungování vesmíru.

 1. Úvod: Co je to vesmír, z čeho se skládá – řízená diskuze.
 2. Prohlídka sálu VESMÍR s výkladem – vznik vesmíru, galaxie, sluneční soustava – planety.
 3. Pohybová aktivita – hra na vesmír. Žáci vytvoří sluneční soustavu a společně s dalšími vesmírnými tělesy si vyzkouší pohyb těles ve vesmíru.
 4. Práce s pracovními listy, ověření získaných informací.

Délka programu je 45 minut.

Navštivte Expozici času virtuálně...


a prohlédněte si prostory ve kterých se odehrávají animační programy.


Více fotografií

© Expozice Času | Vyvinuto a provozováno s ondrejfirla.eu